Badania lekarskie

medycyna

W każdy czwartek o godz. 16.oo w biurze OSK Kursor jest możliwośc zrobienia badań lekarskich.

Proszę zabrać dokument tożsamości .

Drukuj