Egzamin

Spis treści

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego należy wybrać Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, a następnie:
    1. Poinformować ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym, oraz złożyć odpowiednio:
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin
  • dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport) 

Drukuj   E-mail