Egzamin - Opłaty

Spis treści

OPŁATY

 

  Kategoria     Pełna opłata     Teoretyczny     Praktyczny  
AM 170,-

30,-

140,-
A,A1,A2
210,-
30,-
180,-
B
170,-
30,-
140,-
B1, C1, D1,T
200,-
30,-
170,-
B+E
200,-
---
200,-
C,D
230,-
30,-
200,-
C1+E, C+E, D1+E, D+E
245,-
---
245,-
POZWOLENIE
155,-
30,-
125,-

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, wnoszą 50 % opłaty za egzamin praktyczny. W takiej sytuacji egzamin prowadzony jest pojazdem będącym w dyspozycji tej osoby.

W przypadku nie stawienia się na egzamin potrącana jest cała opłata za egzamin.
W przypadku zapisania się na egzamin teoretyczno-praktyczny i uzyskania wyniku negatywnego z egzaminu teoretycznego nie przepada opłata za egzamin praktyczny.
Na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzeniu kwalifikacji może brać udział dodatkowo egzaminator nadzorujący. W tym przypadku opłatę za egzamin zwiększa się o 50 %.

Nr konta Katowickiego WORDu

Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Bank Pekao S.A.

nr konta 85 1240 4357 1111 0010 5238 3187

w tytule należy podać imię ,nazwisko oraz pesel zdającego egzamin


Drukuj   E-mail