Egzamin - Egzamin praktyczny kat.A

Spis treści

 • 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

  a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego (kask, rękawice, buty, protektory)
  b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
  c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
  d) podparcie pojazdu na podpórce

  Sposób wykonania części zadania określonej jako przemieszczenie motocykla:

  * Zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku
  - nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
  - maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

  1. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

   3.Slalom wolny
   (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

  1) upewnienie się o możliwości jazdy:

  a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
  c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

  2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 (w prostokącie 7m x 14m)

  3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

  4) upewnianie się o możliwości skręcenia;


  Sposób wykonania zadania:

  a) niepodpieranie się nogami,
  b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
  c) niepotrącanie pachołków

  4. Slalom szybki

  (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

  1) upewnienie się o możliwości jazdy:

  a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
  c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

  2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

  Sposób wykonania zadania:

  a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
  b) przejazdy muszą odbywać się 
  na 2 lub 3 biegu
  c) niepodpieranie się nogami,
  d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
  e) niepotrącanie pachołków

  5. Ominięcie przeszkody (nie dotyczy AM)

  1) upewnienie się o możliwości jazdy:
  a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
  c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

  Dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

  Sposób wykonania zadania:

  a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
  b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność
   wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
  c) niepodpieranie się nogami,
  d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
  e) niepotrącanie pachołków
  w

  6. Hamowanie

  - od prędkości 50 km/h do wyznaczonego miejsca
  - awaryjne od prędkości
  50 km/h z użyciem obu hamulców

  MIASTO (Egzamin Państwowy w ruchu miejskim)

  Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

  Przez zachowanie osoby egzaminowanej rozumie się w szczególności:

  1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;

  2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;

  1. dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania,

  Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A jest

  zapewnienie sobie przez osobę egzaminowaną odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

  a) wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie, b) spodni z długimi nogawkami,

  c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,

  d) rękawic zakrywających całe dłonie;


 • Drukuj   E-mail