Egzamin

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego należy wybrać Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, a następnie:
  1. Poinformować ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym, oraz złożyć odpowiednio:

OPŁATY

 

  Kategoria     Pełna opłata     Teoretyczny     Praktyczny  
AM 170,-

30,-

140,-
A,A1,A2
210,-
30,-
180,-
B
170,-
30,-
140,-
B1, C1, D1,T
200,-
30,-
170,-
B+E
200,-
---
200,-
C,D
230,-
30,-
200,-
C1+E, C+E, D1+E, D+E
245,-
---
245,-
POZWOLENIE
155,-
30,-
125,-

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, wnoszą 50 % opłaty za egzamin praktyczny. W takiej sytuacji egzamin prowadzony jest pojazdem będącym w dyspozycji tej osoby.

W przypadku nie stawienia się na egzamin potrącana jest cała opłata za egzamin.
W przypadku zapisania się na egzamin teoretyczno-praktyczny i uzyskania wyniku negatywnego z egzaminu teoretycznego nie przepada opłata za egzamin praktyczny.
Na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzeniu kwalifikacji może brać udział dodatkowo egzaminator nadzorujący. W tym przypadku opłatę za egzamin zwiększa się o 50 %.

Nr konta Katowickiego WORDu

Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Bank Pekao S.A.

nr konta 85 1240 4357 1111 0010 5238 3187

w tytule należy podać imię ,nazwisko oraz pesel zdającego egzamin


Opis egzaminu teoretycznego 

 

 

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej i jest realizowana w sali egzaminacyjnej.

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego będącego częścia systemu teleinformatycznego WORD.

Egzamin teoretyczny przebiega w następujący sposób:

Część podstawowa testu składa się z 20 pytań. W części tej na pytanie udzielamy odpowedzi TAK lub NIE. W czasie przeznaczonym na udzielenie odpowiedzi, możemy dowolnie zmieniać odpowiedź na wyświetlane pytanie.

Po zakończeniu części podstawowej egzaminu teoretycznego, program przejdzie do części specjalistycznej składającej się z 12 pytań. W tej części każde pytanie jest ilustrowane zdjęciem, zmienia się natomiast liczba odpowiedzi - dla każdego pytania są ich trzy: A, B, C, z których tylko jedna jest prawidłowa. W tej części na przeczytanie pytania i wybranie odpowiedzi mamy 50 sekund.

Zasady opsługi aplikacji do prowadzenia egzaminu i przebieg egzaminu ilustruje film udostępniony przez właściciela systemu teleinformatycznego PWPW S.A.

{youtube}dx7HIVKvVdk{/youtube}


Kategoria B - egzamin praktyczny - plac manewrowy

1. Umiejętności wykonywania podstawowych manewrów (egzamin przeprowadzany na placu manewrowym).
Na placu manewrowym należy wykonać obowiązkowe zadania:

Zadania egzaminacyjne dla wszystkich zdających

I. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Kryteria:

 1. sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.
W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.
Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. a.e oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. f.m. W przypadku jeżeli ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.


karty Zestaw "Karty do losowania zadań egzaminacyjnych" w ramach pierwszego zadania egzaminacyjnego na placu manewrowym.

Zestaw składa się z:
5 kart dotyczących czynności 1)a - 1)e w kolorze żółtym,
8 kart dotyczących czynności 1) f - 1)m w kolorze zielonym,


II. JAZDA PASEM RUCHU DO PRZODU I DO TYŁU

jazda
 1. Pozycja pojazdu na początku pasa ruchu w kopercie.
 2. Płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu ( w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka)
 3. Nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających pole zatrzymania pojazdu)
 4. Zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdujazda.

 

III. RUSZANIE Z MIEJSCA DO PRZODU NA WZNIESIENIU

ruszanie Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0.2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Jeśli zdasz manewry, czeka cię druga część egzaminu praktycznego - jazda w ruchu miejskim.
Odbywa się ona bezpośrednio po przejechaniu placu manewrowego.

Egzamin praktyczny - manewry na mieście

 

Zadania egzaminacyjne
1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi
a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
4. Przejazd przez skrzyżowania:
a) równorzędne (trzy i czterowlotowe)
b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
c) z sygnalizacją świetlną
d) na których ruch odbywa się wokół wyspy
e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd) jeżeli takowe występują
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
6: Wykonanie:
a) jednego z następujących manewrów parkowania:

 

>prostopadłe, wjazd przodem - wyjazd tyłem

>skośne, wjazd przodem – wyjazd tyłem

>równoległe pomiędzy dwoma pojazdami

 

b) manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
7. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe oraz obok przystanku tramwajowego, o ile występują i autobusowego
8. Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania

b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu
9. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

 


  • 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

   a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego (kask, rękawice, buty, protektory)
   b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
   c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
   d) podparcie pojazdu na podpórce

   Sposób wykonania części zadania określonej jako przemieszczenie motocykla:

   * Zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku
   - nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
   - maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

   1. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

    3.Slalom wolny
    (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

   1) upewnienie się o możliwości jazdy:

   a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
   b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
   c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

   2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 (w prostokącie 7m x 14m)

   3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

   4) upewnianie się o możliwości skręcenia;


   Sposób wykonania zadania:

   a) niepodpieranie się nogami,
   b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
   c) niepotrącanie pachołków

   4. Slalom szybki

   (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

   1) upewnienie się o możliwości jazdy:

   a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
   b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
   c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

   2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

   Sposób wykonania zadania:

   a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
   b) przejazdy muszą odbywać się 
   na 2 lub 3 biegu
   c) niepodpieranie się nogami,
   d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
   e) niepotrącanie pachołków

   5. Ominięcie przeszkody (nie dotyczy AM)

   1) upewnienie się o możliwości jazdy:
   a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
   b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
   c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

   Dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

   Sposób wykonania zadania:

   a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
   b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność
    wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
   c) niepodpieranie się nogami,
   d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
   e) niepotrącanie pachołków
   w

   6. Hamowanie

   - od prędkości 50 km/h do wyznaczonego miejsca
   - awaryjne od prędkości
   50 km/h z użyciem obu hamulców

   MIASTO (Egzamin Państwowy w ruchu miejskim)

   Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

   Przez zachowanie osoby egzaminowanej rozumie się w szczególności:

   1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;

   2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;

   1. dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania,

   Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A jest

   zapewnienie sobie przez osobę egzaminowaną odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

   a) wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie, b) spodni z długimi nogawkami,

   c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,

   d) rękawic zakrywających całe dłonie;

Drukuj